4 października 2017

Terminy

Ważne terminy

01.06.2017 – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji
16.10.2017 – publikacja wstępnej agendy konferencji
13.11.2017 – termin przesłania artykułu i prezentacji w przypadku chęci prezentacji podczas obrad*
15.11.2017 – szczegółowa informacja o agendzie konferencji
20.11.2017 – zakończenie elektronicznej rejestracji
24.11.2017 – obrady konferencyjne
15.01.2018 – termin przesłania artykułu w przypadku chęci publikacji w FoM** (bez wystąpienia)
15.01.2018 – termin przesłania artykułu w przypadku chęci publikacji w monografii** (bez wystąpienia)

* – wystąpienie uzależnione od decyzji Rady Naukowej i kolejności zgłoszeń
** – publikacja uzależniona od uzyskania dwóch pozytywnych recenzji od członków Rady Naukowej