4 października 2017

FAQ

 

Czy można zgłosić publikację bez udziału w konferencji lub udział w konferencji bez publikacji?

Tak – takie warianty uczestnictwa są przewidziane. Szczegóły w zakładce Informacje organizacyjne -> Opłaty.

 

Czy można zgłosić więcej niż jedną publikację?

Tak – można zgłosić maksymalnie dwa rozdziały do monografii oraz jeden artykuł do czasopisma „FoM”, wykorzystując odpowiednie warianty opłat. Szczegóły w zakładce Informacje organizacyjne -> Opłaty. Dodatkowo, za odrębną opłatą standardową, można zgłosić po jednym rozdziale w monografii i artykule w czasopiśmie „FoM” przygotowanym zespołowo (obowiązuje zasada, że nazwisko danego autora może pojawić się maksymalnie przy trzech rozdziałach w monografii i dwóch artykułach w czasopiśmie „FoM”).

 

Czy można zgłosić artykuł zespołowo?

Tak, można zgłosić artykuł napisany przez maks. 3 autorów, ale po wniesieniu opłaty konferencyjnej z udziałem w obradach uzyskuje się prawo do uczestnictwa w obradach konferencyjnych jednego przedstawiciela zespołu. Kolejni uczestnicy – w przypadku chęci wzięcia udziału w obradach – zobowiązani są do wniesienia opłaty za uczestnictwo w obradach.

 

Czy publikacja może zostać odrzucona?

Tak, publikacja może zostać odrzucona po uzyskaniu dwóch negatywnych recenzji (w trybie blind review). W takiej sytuacji opłata za publikację zostaje zwrócona.