4 października 2017

Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej konferencji DEMIST’17 wchodzą:

 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska – Wydział Zarządzania PW
 • prof. dr hab. Bohdan Jung – Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba – Wydział Zarządzania PW
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – Wydział Zarządzania PW
 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz – Wydział Zarządzania PW
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof PW – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. PW – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz – Wydział Zarządzania PCz
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. Mirosław Moroz, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych PAN, Prezes O. Mazowieckiego PTI
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW – Wydział Zarządzania PW
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW – Wydział Zarządzania PW