4 października 2017

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z gospodarką cyfrową oraz tym jak ją postrzegamy z punku widzenia ekonomii, nauk o zarządzaniu, nauk społecznych oraz wykorzystywanych technologii. Zapraszamy do zgłaszania swoich artykułów i prezentacji z następujących zakresów:

 • Wpływ cyfryzacji na rynek globalny i rynki lokalne
 • Kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej i e-społeczeństwa
 • Innowacyjność w gospodarce cyfrowej
 • Technologiczne aspekty wirtualizacji rynków i społeczeństw
 • Technologie cyfrowe a przedsiębiorczość
 • Problematyka bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej
 • Wyzwania regulacyjne i prawne dla gospodarki cyfrowej
 • Aktualne problemy informatyki ekonomicznej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie projektami w gospodarce cyfrowej
 • Marketing interaktywny
 • Zadania i koncepcje rozwoju współczesnej edukacji menedżerskiej
 • Ergonomia w dobie gospodarki cyfrowej