4 października 2017

Dla autorów

Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy opracować monografię poświęconą najważniejszym zagadnieniom dla gospodarki cyfrowej w 2017 r., w obszarach: zarządzania, innowacyjności, społeczeństwa informacyjnego i technologii. Przyjmujemy do publikacji rozdziały monografii (j. polski, 5 punktów) po akceptacji tematu i uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów.

 

Dodatkowo istnieje możliwość publikacji artykułów naukowych w ramach czasopiśmie „Foundations of Management” (j. angielski, 10 punktów). Termin publikacji – II poł. 2018 r. Artykuł podlega ocenie dwóch recenzentów w trybie „blind review”.

 

W przypadku czasopisma „Foundations of Management” (FoM) artykuły po wniesieniu opłaty konferencyjnej będą sukcesywnie publikowane z indeksem DOI na platformie cyfrowej De Gruyter Open w priorytetowym terminie 3 miesięcy od daty zaakceptowania do druku. Preferowana objętość tekstu w granicach 30 — 40 tys. znaków w standardzie word.docx (Redakcja FoM gwarantuje opublikowanie do 30.04.2018 r. nie więcej niż 5 zaakceptowanych do druku artykułów złożonych do 15.01.2018 r.; pozostałe materiały będą publikowane w standardowym trybie).

 

Szczegółowe wymagania dla autorów artykułów w czasopiśmie „Foundations of Management” znajdują się na stronie czasopisma:
Wymagania dla monografii: