4 października 2017

Opłaty

Konferencja DEMIST’17 ma charakter niekomercyjny. Wszelkie opłaty związane są wyłącznie z pokryciem kosztów uczestnictwa i publikacji (w zależności od wybranego wariantu). Proponujemy Państwu następujące warianty udziału w konferencji:


Wariant 1 (W1) – udział w obradach – 70 zł*
Opłata obejmuje udział w obradach konferencyjnych wraz z przerwami kawowymi.
Wpłat w ramach wariantu 1 należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie 17 listopada 2017 r.,
na konto: Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: WZ DEMIST 2017 W1 Nazwisko Imię

Wariant 2 (W2) – udział w obradach i publikacja rozdziału w monografii – 290 zł*
Opłata obejmuje udział w obradach konferencyjnych oraz publikację rozdziału w monografii w języku polskim (5 punktów). W celu zapewnienia spójności merytorycznej monografii temat rozdziału musi zostać wcześniej zaakceptowany przez organizatorów.
Wpłat w ramach wariantu 2 należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie 17 listopada 2017 r.
na konto: Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: WZ DEMIST 2017 W2 Nazwisko Imię

Wariant 3 – publikacja rozdziału w monografii bez udziału w obradach – 220 zł*
Opłata obejmuje publikację rozdziału w monografii w języku polskim (5 punktów). W celu zapewnienia spójności merytorycznej monografii temat rozdziału musi zostać wcześniej zaakceptowany przez organizatorów.
Wpłat w ramach wariantu 3 należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie 8 grudnia 2017 r.
na konto: Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: WZ DEMIST 2017 W3 Nazwisko Imię

Wariant 4 – udział w obradach i publikacja artykułu w czasopiśmie „Foundations of Management” – 685 zł.
Opłata obejmuje udział w obradach konferencyjnych oraz publikację artykułu w czasopiśmie „Foundations of Management” w języku angielskim (10 punktów), opłata nie obejmuje kosztu tłumaczenia.
Wpłat w ramach wariantu 4 należy dokonywać w rozbiciu na:
UCZESTNICTWO
Opłata w wysokości 70 zł za udział, w nieprzekraczalnym terminie 17 listopada 2017 r.
na konto: Bank Pekao S.A. 10 1240 2092 9522 1170 0100 0000
tytułem: WZ DEMIST 2017 W4 Nazwisko Imię
PUBLIKACJA
Opłata w wysokości 615 zł (w tym 23% VAT) za publikację, której należy dokonywać w terminie do dwóch tygodni od dnia powiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji
na konto: Bank Pekao S.A. 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
tytułem: Publikacja artykułu w FoM Nazwisko Imię

* Członkowie NTIE, PTI oraz TNOiK wnoszą opłatę obniżoną w następujące wysokości:
  • Wariant W1 – 50 zł
  • Wariant W2 – 250 zł
  • Wariant W3 – 180 zł